PRZEGLĄDY OKRESOWE BATERII KONDENSATORÓW

 • W ramach przeglądu baterii kondensatorów wykonujemy sprawdzenie:

  • kondensatorów członów baterii kondensatorów, w tym  prądu na poszczególnych fazach członów,
  • stanu zabezpieczeń baterii kondensatorów,
  • stanu styczników baterii kondensatorów,
  • stanu dławików ochronnych,
  • połączeń  śrubowych  złącz  i  styków  (ślady przegrzewów, korozji, iskrzenia),
  • urządzeń  rozładowczych,
  • wentylacji szafy baterii kondensatorów,
  • nastaw regulatora baterii kondensatorów.

  Po wykonanym przeglądzie zostanie wykonany obszerny raport z przeglądu/oględzin wraz z oceną stanu technicznego baterii kondensatorów oraz możliwościami jej modernizacji.

  Nasz pomiar kontrolny obejmuje m.in. zbadanie, przeanalizowanie i przedstawienie:

  • wykresu wartości skutecznej napięcia i prądu fazowego,
  • wykresu mocy czynnej i biernej w poszczególnych fazach oraz/lub mocy trójfazowej,
  • wykresu współczynnika tg fi z czasu pomiaru,
  • wykresu wartości skutecznej napięcia i prądu z udziałem wartości VTHD i ITHD [%],
  • wykresu wartości skutecznej napięcia i prądu z udziałem wartości VTHD i ITHD [A],
  • wykresu udziału dominujących harmonicznych [%],
  • wykresu udziału dominujących harmonicznych [A],
  • obrazu oscyloskopowego napięcia i prądu z widmem wyższych harmonicznych do harmonicznej 50-tej.

  Wszystkie pomiary są wykonywane rejestratorem z certyfikatem walidacyjnym KLASY A z oprogramowaniem DranView6 Power Quality, który  posiada formalno-prawne gwarancje wiarygodności i powtarzalności pomiarów. Rejestrator spełnia standardy EN 50160, EN 61000-4-7 i EN61000-4-15, które odpowiadają za pomiary jakości energii elektrycznej zgodne z normą IEC (PN-EN)  61000-4-30.

  Nasza oferta obejmuje konfigurację nastaw wszystkich dostępnych na rynku regulatorów baterii kondensatorów.

SERWIS, NAPRAWA I MODERNIZACJA BATERII KONDENSATORÓW

 • Dysponujemy dostępem do wszystkich części zamiennych (kondensatory, styczniki, regulatory i inne…) bezpośrednio od producentów takich jak: LOVATO, CIRTUTOR, ELECTRONICON, KBR, EPCOS i innych. Oferowany przez nas asortyment wybieramy po porównaniu parametrów technicznych, jakości, ceny oraz czasu dostarczenia. W każdym przypadku staramy się doradzić, które z rozwiązań będzie najbardziej racjonalne i dopasowane do indywidualnych wymagań technicznych klienta.

  W ramach serwisów i napraw baterii kondensatorów wykonujemy:

  • pomiar przed wymianą uszkodzonych podzespołów baterii kondensatorów,
  • ocenę stanu technicznego badanej baterii kondensatorów przed wymianą uszkodzonych podzespołów,
  • wymianę uszkodzonych podzespołów baterii kondensatorów,
  • pomiar sprawdzający skuteczność kompensacji mocy biernej po naprawach,
  • ocenę stanu technicznego badanej baterii kondensatorów po wymianie uszkodzonych podzespołów,
  • szczegółowy Protokół z Przeglądu/Oględzin Baterii Kondensatorów.

  Nasz pomiar kontrolny obejmuje m.in. zbadanie, przeanalizowanie i przedstawienie:

  • wartości skutecznej napięcia i prądu fazowego,
  • mocy czynnej i biernej w poszczególnych fazach oraz/lub mocy trójfazowej,
  • współczynnika tg fi z czasu pomiaru,
  • wartości skutecznej napięcia i prądu z udziałem wartości VTHD i ITHD [%],
  • wartości skutecznej napięcia i prądu z udziałem wartości VTHD i ITHD [A],
  • udziału dominujących harmonicznych [%],
  • udziału dominujących harmonicznych [A],
  • obrazu oscyloskopowego napięcia i prądu z widmem wyższych harmonicznych do harmonicznej 50-tej.

  Wszystkie pomiary są wykonywane rejestratorem z certyfikatem walidacyjnym KLASY A z oprogramowaniem DranView6 Power Quality, który  posiada formalno-prawne gwarancje wiarygodności i powtarzalności pomiarów. Rejestrator spełnia standardy EN 50160, EN 61000-4-7 i EN61000-4-15, które odpowiadają za pomiary jakości energii elektrycznej zgodne z normą IEC (PN-EN)  61000-4-30.

  Specjalizujemy się również w modernizacji baterii kondensatorów zawierających szkodliwe substancje PCB:

  Modernizacja baterii kondensatorów

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE

 • Jeśli płacisz za energię bierną (indukcyjną)

  Rozliczenia pomiędzy odbiorcą a Zakładem Energetycznym opierają się na wskazaniach zainstalowanego licznika energii czynnej i biernej. W większości umów jakie są zawierane pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej zostaje ustalona wartość tangensa tg (fi), która najczęściej zawiera się w przedziale od 0,2 do 0,4. Przekroczenie tej wartości powoduje, że odbiorcy naliczane są kary. Wysokość tej kary zależy od stosowanych w obiekcie odbiorników, niepoprawnie dobranego lub niesprawnego układu kompensacji oraz wielu innych czynników. W celu wyeliminowania bądź ograniczenia opłat z tytułu energii biernej (indukcyjnej) odbiorca powinien zainstalować w obiekcie kondensatory lub zespół kondensatorów sterowanych regulatorem czyli tzw. baterię kondensatorów. Warunki pracy baterii kondensatorów, dokładną jej moc, stopniowanie oraz konieczność lub brak konieczności zastosowania dławików ochronnych 7% lub 14% można określić jedynie na podstawie prawidłowo wykonanych pomiarów parametrów sieci. Na ich podstawie można stwierdzić czy danemu obiektowi jest potrzebna nowa bateria kondensatorów, naprawa obecnej baterii czy jej modernizacja. A może Państwa obiekt znajduje się w grupie odbiorców, u których można zastosować kompensację indywidualną największych odbiorników? Źle dobrana bateria kondensatorów może szybko ulec uszkodzeniu. Nasza firma pomoże Państwu w wyborze odpowiedniego systemu kompensacji, który będzie pracował bezawaryjnie przez wiele lat i będzie przynosił satysfakcjonujące efekty w postaci redukcji opłat za energię bierną.

  Jeśli płacisz za energię bierną pojemnościową

  W rozliczeniach z Zakładem Energetycznym rozliczana jest każda jednostka oddanej energii biernej do sieci. Pojęcie współczynnika mocy tg (fi) przy rozliczaniu opłat z tytułu energii biernej pojemnościowej z reguły nie istnieje. Kary z tytułu energii biernej pojemnościowej są często naliczane w obiektach typu wieżowce, biurowce, sądy, banki, archiwa państwowe oraz w innych w zależności od stosowanych odbiorników, w obiektach posiadających długie odcinki kabli będące pod napięciem, w przypadkach gdy przedsiębiorstwo z rozległą siecią średniego napięcia nie pracuje w sposób ciągły i w pewnych godzinach lub dniach pobór mocy czynnej jest bardzo mały oraz w obiektach posiadających układ kompensacji. W celu wyeliminowania bądź ograniczenia opłat z tytułu energii biernej pojemnościowej odbiorca powinien zainstalować w obiekcie dławik energetyczny lub zespół dławików energetycznych (nie dotyczy przypadku, gdy naliczane kary są następstwem zainstalowanych kondensatorów lub baterii kondensatorów)

  Nasze pomiary jakości energii elektrycznej obejmują m.in. zbadanie, przeanalizowanie i przedstawienie:

  • wartości skutecznej napięcia i prądu fazowego,
  • mocy czynnej i biernej w poszczególnych fazach oraz/lub mocy trójfazowej,
  • współczynnika tg fi z czasu pomiaru,
  • wartości skutecznej napięcia i prądu z udziałem wartości VTHD i ITHD [%],
  • wartości skutecznej napięcia i prądu z udziałem wartości VTHD i ITHD [A],
  • udziału dominujących harmonicznych [%],
  • udziału dominujących harmonicznych [A],
  • obrazu oscyloskopowego napięcia i prądu z widmem wyższych harmonicznych do harmonicznej 50-tej.

  Wszystkie pomiary są wykonywane rejestratorem z certyfikatem walidacyjnym KLASY A z oprogramowaniem DranView6 Power Quality, który  posiada formalno-prawne gwarancje wiarygodności i powtarzalności pomiarów. Rejestrator spełnia standardy EN 50160, EN 61000-4-7 i EN61000-4-15, które odpowiadają za pomiary jakości energii elektrycznej zgodne z normą IEC (PN-EN)  61000-4-30.

  Zdobyliśmy ogromne doświadczenie w wykonywaniu pomiarów do doborów baterii kondensatorów oraz dławików energetycznych. Świadectwem tego jest zadowolenie i satysfakcja tysięcy klientów. Państwa firma może również należeć do tego grona.

BADANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I BADANIA ZASILANIA

 • Jakość energii elektrycznej może być pogorszona na skutek działalności użytkownika lub jego sąsiada i nie musi wynikać z pogorszenia jakości energii elektrycznej przez dostawcę (Zakład Energetyczny).

  Jakość energii elektrycznej ma wpływ na awaryjność urządzeń, trwałość baterii kondensatorów i poprawność zasilania. Zła jakość energii elektrycznej powoduje resetowanie terminali przemysłowych, awaryjność silników, awarie komputerów i sprzętu elektronicznego.

  Badania jakości energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 50160 trwają jeden tydzień. Badania mają na celu wyznaczenie poszczególnych wyróżników jakości i zdarzeń w napięciu mogących wpływać na awarie. Prócz analizy jakości napięcia wykonujemy badania prądowe obrazujące oddziaływania zmian prądu pod wpływem zmian napięcia. Dysponujemy aparaturą pomiarową w klasie pomiarowej A, której algorytmy i ocena statystyczna są zgodne z normami PN-EN 50160, EN 61000-4-7 i EN 61000-4-15 i wyznaczają zdarzenia w napięciu o czasie próbkowania od 0,5 µs do 80 µs.

  Dotychczasowe doświadczenie naszego konsultanta dr inż. Andrzeja Iwaniaka w badaniach jakości energii elektrycznej.

  Badania prowadzone na napięciu od 0,4kV do 400kV

  Badania uszkodzeń zabezpieczeń zwarciowych

  • Pomiary jakości energii elektrycznej były spowodowane notorycznymi uszkodzeniami zabezpieczeń zwarciowych hal produkcyjnych i magazynowych. Przeprowadzone badania zasilania pozwoliły na wykrycie dużych przetężeń w torze zasilania obiektu i dobranie odpowiednich zabezpieczeń.

  Badania z zakresu kompensacji mocy biernej do poprawy stabilności napięcia

  • Badania prowadzono w sieciach przesyłowych na najwyższych napięciach. Badania zasilania doprowadziły do doboru baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej zmniejszających ryzyko lawiny napięciowej i poprawiającej stabilność napięcia.

  Badania na dobór filtrów aktywnych i baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej

  • Badania zasilania miały na celu dobór odpowiedniego układu kompensacji mocy biernej i poprawę jakości napięcia przy pracy generatorowej maszyn wyciągowych w kopalni węgla kamiennego. Poprawa jakości energii elektrycznej i dobór filtrów aktywnych pozwoliła na sprzedaż energii elektrycznej przy pracy generatorowej.

  Badania zasilania pieców łukowych

  • Badania jakości energii elektrycznej w celu określenia zmian występujących w napięciu po załączeniu zasilania pieców łukowych i wyznaczenia wskaźników jakości napięcia zgodnie z limitami normy jakościowej napięcia EN/PN 50 160.  Badania zasilania doprowadziły również do wyznaczenia zdarzeń w napięciu, które występują w okresie pracy pieca łukowego.

  Badania wind

  • Wiele obiektów boryka się z problemem kompensacji mocy biernej napędów wind ze względu na dużą zmienność obciążenia i duże odkształcenie napięcia. Badania zasilania wind pozwoliły na zoptymalizowanie pracy baterii kondensatorów.

  Badania zasilania urządzeń specjalnych

  • Badania zasilania w zakładach użytkujących urządzenia wymagające dobrej jakości energii elektrycznej.

  Badania przyczyn awarii w stacjach napięć

  • Pomiary jakości energii elektrycznej inwentaryzujące wszystkie zdarzenia w napięciu, które mogą być przyczyną awarii.

  Badania obciążeniowych zapadów napięcia

  • Badania jakości energii elektrycznej sprawdzające występowanie obciążeniowych zapadów napięcia przy jednoczesnej pracy odbiorników dużej mocy, w tym zgrzewarek. Badania zasilania doprowadziły do opracowania metody łagodzenia zapadów napięcia przez zastosowanie „menadżera urządzeń”.

  Badania przyczyn uszkodzeń baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej

  • Badania jakości energii elektrycznej w celu wyjaśnienia przyczyn licznych uszkodzeń baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej oraz wyznaczenie zdarzeń w napięciu lub innych działań mogących mieć wpływ na trwałość baterii kondensatorów.

  Badania awarii dławików oświetleniowych

  • Pomiary jakości energii elektrycznej tłumaczące przyczyny permanentnych awarii dławików oświetleniowych ze wskazaniem odstępstwa od norm jakościowych i oceną sposobu zasilania badanego obiektu z uwagi na występujące stany przejściowe napięcia i ich skutki prądowe.

  Badania awarii zasilaczy drukarek i falowników

  • Badania jakości energii elektrycznej tłumaczące przyczyny permanentnych awarii zasilaczy drukarek i falowników ze wskazaniem odstępstwa od norm jakościowych i oceną sposobu zasilania badanego obiektu z uwagi na występujące stany przejściowe napięcia i ich skutki prądowe.

  Badania awarii w urządzeniach elektronicznych

  • Pomiary jakości energii elektrycznej tłumaczące przyczyny permanentnych awarii w urządzeniach elektronicznych ze wskazaniem odstępstwa od norm jakościowych i oceną sposobu zasilania badanego obiektu z uwagi na występujące stany przejściowe napięcia i ich skutki prądowe. Badania zasilania doprowadziły do zinwentaryzowania bardzo licznych zdarzeń w napięciu o charakterze impulsowym i czasie występowania poniżej 1 µs.

  Badania dużych spadków napięcia na kablach

  • Badania zasilania określające wartość  napięcia zasilającego w trakcie zmian obciążenia i sprawdzające występowanie dużych spadków napięcia na kablach zasilających rozdzielnie. Pomiary jakości energii elektrycznej były prowadzone w obiektach posiadających rozległą sieć elektroenergetyczną.

  Badania jakości energii elektrycznej na fermach wiatrowych

  • Badania rozruchowe oraz okresowe pomiary jakości energii elektrycznej wg normy EN 62400-21 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) wszystkich dostawców energii elektrycznej, które trwają od 1 do 2 tygodni.

  Badania jakości energii elektrycznej na fermach fotowoltaicznych

  • Badania rozruchowe oraz okresowe pomiary jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN 61000-3-12 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) wszystkich dostawców energii elektrycznej, które trwają od 1 do 2 tygodni.

  Badania jakości energii elektrycznej po przedsięwzięciach modernizacyjnych w Browarze

  • Całościowy przegląd sieci pod względem jakości energii elektrycznej zasilającej obiekt z uwzględnieniem zdarzeń w napięciu a także oceną sprawności układów kompensacji mocy biernej ze sprawdzeniem poprawności ochrony dławikowej baterii kondensatorowych. Badania zasilania były sprowokowane przedsięwzięciami modernizacyjnymi na obiekcie.

  Badania zasilania wentylacji z urządzeniami przekształtnikowymi

  • Pomiary jakości energii elektrycznej i zdarzeń w napięciu zasilającym po instalacji wentylacji wyposażonej w urządzenia przekształtnikowe.

  Badania gospodarki mocą bierną na fermach wiatrowych

  • Zła gospodarka mocą bierną może prowadzić do zrównania kosztów i zysków z wytwarzania energii elektrycznej. Badania jakości energii elektrycznej zostały wykonane na fermach wiatrowych do 50MW, zasilone kablami o napięciu od 15kV do 110kV.

  Badania zasilania do oceny zagrożeń baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej.

  • Pomiary jakości energii elektrycznej określające zdarzenia w napięciu mogące zagrażać baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej wyznaczające wyróżniki jakości napięcia w stosunku do limitów normy EN/PN 50 160.

  Badania poprawności eksploatacji dławików energetycznych

  • Badania zasilania z analizą mocy biernej i czynnej oraz badania jakości energii elektrycznej i zdarzeń w napięciu mogących mieć wpływ na poprawność eksploatacji dławika energetycznego.

  Badania awaryjności automatyki przemysłowej

  • Pomiary jakości energii elektrycznej wg normy PN/EN 50160 z wyznaczeniem zdarzeń w napięciu mogących być przyczyną podwyższonej awaryjności zespołu automatyki  w zakładach przemysłowych. W wielu badaniach zasilania stwierdzono impulsowe zmiany napięcia powodujące efekty niszczące elektroniki przemysłowej.

  Badania migotania oświetlenia

  • Badania jakości energii elektrycznej z wyznaczeniem zawartości flikerów napięciowych.

  Badania jakości energii elektrycznej napędów pracujących na napięciu od 6kV do 10kV.

  • Badania zasilania ustalające rodzaj i moc baterii kondensatorów do kompensacji indywidualnej napędów pracujących na napięciu od 6kV do 10 kV oraz pomiary jakości energii elektrycznej do oceny jakości parametrów energii elektrycznej, a w szczególności zapadów napięcia.

  Badania podwyższonej awaryjności zasilaczy

  • Badania jakości energii elektrycznej przy podwyższonej awaryjności zasilaczy maszyn produkcyjnych (głównie ich elementów pojemnościowych) prowadzące do wyeliminowania poważnych konsekwencji produkcyjnych wynikających z szybkich, impulsowych zmian napięcia.

  Badania zasilania generatorów synchronicznych i asynchronicznych

  • Badania na dobór baterii kondensatorów i dławików w obiektach posiadających generatory synchroniczne i asynchroniczne.

  Badania zasilania prowadzące do wyeliminowania permanentnych awarii

  • Badania jakości energii elektrycznej prowadzące do wyeliminowania permanentnych awarii o charakterze niszczącym lub wywołującym przerwy produkcyjne.

  Badania kierunku prądów odkształconych

  • Pomiary zniekształceń harmonicznych w sieci z określeniem kierunku prądu odkształconego.

  Badania awaryjności lamp projektorowych

  • Pomiary jakości energii elektrycznej sprawdzające jakość napięcia i zdarzeń powodujących nadzwyczajną awaryjność lamp projektorowych (urządzeń multimedialnych).

  Badania awaryjności zasilania palników gazowych

  • Pomiary jakości energii elektrycznej oraz zdarzeń w napięciu wywołujących nadzwyczajną awaryjność zasilania palników gazowych w dużym obiekcie przemysłowym.

  Badania awaryjności telewizji przemysłowej

  • Pomiary jakości energii elektrycznej oraz zdarzeń w napięciu analizujące przyczyny awaryjnej pracy telewizji przemysłowej w trakcie przełączania obiektu na zasilanie awaryjne z generatora prądotwórczego.

  Badania zasilania obiektu przed i po wymianie systemu oświetleniowego na system LED

  • Badania zasilania potrzebne dla wyznaczenia efektów i zasadności zastosowania oświetlenia energooszczędnego LED stanowiące ważny materiał porównawczy dotyczący jakości napięcia i zdarzeń w napięciu po modernizacji systemu oświetleniowego lub w przypadku podwyższonej awaryjności.

  Oraz wiele innych.

  Przykładowy cząstkowy raport jakości napięcia (forma graficzna)

  Przykład raportu zgodności jakości napięcia (forma tabelaryczna)

  Podwyższona zawartość 63.
  harmonicznej

  Impulsowa zdarzenia w napięciu wywołujące uszkodzenia urządzeń elektronicznych

  Wysoko częstotliwościowe zdarzenia w napięciu i ich konsekwencje prądowe
   

  Zdarzenia w napięciu o częstotliwości 19 kHz wywołujące podwyższoną awaryjność zasilaczy

  Badania jakości energii elektrycznej - przykładowe opracowanie graficzne raportu(plik pdf)

  Publikacje z zakresu kompensacji mocy biernej i badań jakości energii elektrycznej dr inż. Andrzeja Iwaniaka, wydane przez miesięcznik Elektro.Info.pl i wydawnictwo SIGMA-NOT:

  Kompensacja mocy biernej maszyny wyciągowej nadążną baterią kondensatorów i filtrem aktywnym
  Nowe technologie i koncepcje kompensacji mocy biernej
  Zapady i odkształcenia napięcia przy zgrzewaniu
  Likwidacja obciążeniowych zapadów napięcia metodą zakazu jednoczesności pracy zgrzewarek dużej mocy
  Jakość energii elektrycznej z siłowni wiatrowe
  Efekty jakościowe zastosowania kondensatorów jako elementów wzmacniających stabilność napięciową sieci przesyłowych
  Kompensacja mocy biernej za pomocą baterii kondensatorów przyłączonych do szyn rozdzielni 110 i 220 kV

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE

 • Montujemy, uruchamiamy i sprawdzamy baterie kondensatorów wszystkich dostępnych na rynku producentów baterii. Konfigurujemy nastawy wszystkich dostępnych na rynku regulatorów. Nasze prace dokumentujemy protokołem powykonawczym. Firma IWANIAK SERWIS zajmuje się również produkcją baterii kondensatorów na specjalne zamówienie wg indywidualnych wymagań klienta. Najlepsza jakość podzespołów, szybki czas realizacji oraz wieloletnia gwarancja na produkowane przez nas baterie kondensatorów sprawia, że grono klientów, którzy nam zaufali stale się powiększa. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do w/w prac.

DORADZTWO TECHNICZNE

 • Jeżeli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na pytania z zakresu kompensacji mocy biernej, awarii technologicznych lub przyczyn uszkodzeń maszyn produkcyjnych prosimy o kontakt. Nasza pomoc techniczna jest dostępna dla Państwa przez całą dobę pod numerem telefonu 501-353-001